สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2020   30  
2 Sep 2020   30  
3 Sep 2020   29  
4 Sep 2020   30  
5 Sep 2020   23  
6 Sep 2020   26  
7 Sep 2020   20  
8 Sep 2020   36  
9 Sep 2020   32  
10 Sep 2020   28  
11 Sep 2020   40  
12 Sep 2020   27  
13 Sep 2020   31  
14 Sep 2020   36  
15 Sep 2020   29  
16 Sep 2020   42  
17 Sep 2020   30  
18 Sep 2020   29  
19 Sep 2020   27  
20 Sep 2020   22  
21 Sep 2020   43  
22 Sep 2020   38  
23 Sep 2020   28  
24 Sep 2020   25  
25 Sep 2020   24  
26 Sep 2020   22  
27 Sep 2020   24  
28 Sep 2020   23  
29 Sep 2020   33  
30 Sep 2020   22