สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2020   26  
2 Aug 2020   23  
3 Aug 2020   27  
4 Aug 2020   29  
5 Aug 2020   38  
6 Aug 2020   20  
7 Aug 2020   31  
8 Aug 2020   31  
9 Aug 2020   22  
10 Aug 2020   29  
11 Aug 2020   26  
12 Aug 2020   20  
13 Aug 2020   25  
14 Aug 2020   35  
15 Aug 2020   22  
16 Aug 2020   23  
17 Aug 2020   29  
18 Aug 2020   30  
19 Aug 2020   34  
20 Aug 2020   48  
21 Aug 2020   26  
22 Aug 2020   18  
23 Aug 2020   16  
24 Aug 2020   19  
25 Aug 2020   29  
26 Aug 2020   33  
27 Aug 2020   25  
28 Aug 2020   20  
29 Aug 2020   25  
30 Aug 2020   20  
31 Aug 2020   30