สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2020   32  
2 Jul 2020   43  
3 Jul 2020   19  
4 Jul 2020   21  
5 Jul 2020   15  
6 Jul 2020   16  
7 Jul 2020   18  
8 Jul 2020   36  
9 Jul 2020   17  
10 Jul 2020   33  
11 Jul 2020   23  
12 Jul 2020   17  
13 Jul 2020   26  
14 Jul 2020   39  
15 Jul 2020   23  
16 Jul 2020   29  
17 Jul 2020   24  
18 Jul 2020   23  
19 Jul 2020   24  
20 Jul 2020   27  
21 Jul 2020   16  
22 Jul 2020   23  
23 Jul 2020   22  
24 Jul 2020   29  
25 Jul 2020   24  
26 Jul 2020   20  
27 Jul 2020   21  
28 Jul 2020   21  
29 Jul 2020   35  
30 Jul 2020   17  
31 Jul 2020   20