สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2020   32  
2 Jun 2020   38  
3 Jun 2020   31  
4 Jun 2020   37  
5 Jun 2020   40  
6 Jun 2020   58  
7 Jun 2020   32  
8 Jun 2020   39  
9 Jun 2020   36  
10 Jun 2020   43  
11 Jun 2020   32  
12 Jun 2020   49  
13 Jun 2020   28  
14 Jun 2020   30  
15 Jun 2020   31  
16 Jun 2020   42  
17 Jun 2020   29  
18 Jun 2020   48  
19 Jun 2020   26  
20 Jun 2020   30  
21 Jun 2020   45  
22 Jun 2020   47  
23 Jun 2020   51  
24 Jun 2020   39  
25 Jun 2020   36  
26 Jun 2020   36  
27 Jun 2020   35  
28 Jun 2020   27  
29 Jun 2020   8  
30 Jun 2020   49