สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2020   31  
2 May 2020   30  
3 May 2020   35  
4 May 2020   38  
5 May 2020   36  
6 May 2020   44  
7 May 2020   58  
8 May 2020   49  
9 May 2020   31  
10 May 2020   39  
11 May 2020   48  
12 May 2020   44  
13 May 2020   48  
14 May 2020   39  
15 May 2020   48  
16 May 2020   56  
17 May 2020   43  
18 May 2020   38  
19 May 2020   34  
20 May 2020   34  
21 May 2020   23  
22 May 2020   45  
23 May 2020   33  
24 May 2020   47  
25 May 2020   22  
26 May 2020   41  
27 May 2020   29  
28 May 2020   39  
29 May 2020   30  
30 May 2020   31  
31 May 2020   32