สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2020   49  
2 Apr 2020   48  
3 Apr 2020   31  
4 Apr 2020   42  
5 Apr 2020   49  
6 Apr 2020   27  
7 Apr 2020   41  
8 Apr 2020   52  
9 Apr 2020   47  
10 Apr 2020   23  
11 Apr 2020   26  
12 Apr 2020   35  
13 Apr 2020   31  
14 Apr 2020   43  
15 Apr 2020   38  
16 Apr 2020   33  
17 Apr 2020   44  
18 Apr 2020   39  
19 Apr 2020   36  
20 Apr 2020   54  
21 Apr 2020   47  
22 Apr 2020   72  
23 Apr 2020   26  
24 Apr 2020   54  
25 Apr 2020   29  
26 Apr 2020   22  
27 Apr 2020   425  
28 Apr 2020   21  
29 Apr 2020   16  
30 Apr 2020   21