สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2020   52  
2 Mar 2020   54  
3 Mar 2020   47  
4 Mar 2020   40  
5 Mar 2020   41  
6 Mar 2020   45  
7 Mar 2020   37  
8 Mar 2020   28  
9 Mar 2020   30  
10 Mar 2020   35  
11 Mar 2020   26  
12 Mar 2020   35  
13 Mar 2020   36  
14 Mar 2020   27  
15 Mar 2020   16  
16 Mar 2020   41  
17 Mar 2020   40  
18 Mar 2020   44  
19 Mar 2020   30  
20 Mar 2020   47  
21 Mar 2020   32  
22 Mar 2020   25  
23 Mar 2020   34  
24 Mar 2020   29  
25 Mar 2020   32  
26 Mar 2020   32  
27 Mar 2020   26  
28 Mar 2020   46  
29 Mar 2020   34  
30 Mar 2020   48  
31 Mar 2020   35