สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2020   34  
2 Feb 2020   45  
3 Feb 2020   34  
4 Feb 2020   37  
5 Feb 2020   29  
6 Feb 2020   25  
7 Feb 2020   43  
8 Feb 2020   21  
9 Feb 2020   24  
10 Feb 2020   22  
11 Feb 2020   24  
12 Feb 2020   15  
13 Feb 2020   23  
14 Feb 2020   36  
15 Feb 2020   22  
16 Feb 2020   27  
17 Feb 2020   31  
18 Feb 2020   23  
19 Feb 2020   51  
20 Feb 2020   37  
21 Feb 2020   49  
22 Feb 2020   37  
23 Feb 2020   38  
24 Feb 2020   45  
25 Feb 2020   35  
26 Feb 2020   40  
27 Feb 2020   45  
28 Feb 2020   42  
29 Feb 2020   41