สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2020   44  
2 Dec 2020   52  
3 Dec 2020   47  
4 Dec 2020   48  
5 Dec 2020   35  
6 Dec 2020   44  
7 Dec 2020   40  
8 Dec 2020   38  
9 Dec 2020   28  
10 Dec 2020   34  
11 Dec 2020   34  
12 Dec 2020   30  
13 Dec 2020   29  
14 Dec 2020   46  
15 Dec 2020   46  
16 Dec 2020   49  
17 Dec 2020   33  
18 Dec 2020   35  
19 Dec 2020   34  
20 Dec 2020   32  
21 Dec 2020   44  
22 Dec 2020   43  
23 Dec 2020   59  
24 Dec 2020   37  
25 Dec 2020   33  
26 Dec 2020   39  
27 Dec 2020   36  
28 Dec 2020   42  
29 Dec 2020   23  
30 Dec 2020   30  
31 Dec 2020   31