สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2020   35  
2 Nov 2020   61  
3 Nov 2020   59  
4 Nov 2020   34  
5 Nov 2020   57  
6 Nov 2020   34  
7 Nov 2020   34  
8 Nov 2020   45  
9 Nov 2020   49  
10 Nov 2020   50  
11 Nov 2020   52  
12 Nov 2020   46  
13 Nov 2020   40  
14 Nov 2020   33  
15 Nov 2020   32  
16 Nov 2020   52  
17 Nov 2020   53  
18 Nov 2020   32  
19 Nov 2020   50  
20 Nov 2020   59  
21 Nov 2020   32  
22 Nov 2020   44  
23 Nov 2020   41  
24 Nov 2020   39  
25 Nov 2020   37  
26 Nov 2020   35  
27 Nov 2020   40  
28 Nov 2020   34  
29 Nov 2020   29  
30 Nov 2020   31