สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2020   26  
2 Oct 2020   24  
3 Oct 2020   16  
4 Oct 2020   24  
5 Oct 2020   34  
6 Oct 2020   35  
7 Oct 2020   24  
8 Oct 2020   23  
9 Oct 2020   25  
10 Oct 2020   28  
11 Oct 2020   17  
12 Oct 2020   23  
13 Oct 2020   26  
14 Oct 2020   27  
15 Oct 2020   25  
16 Oct 2020   50  
17 Oct 2020   28  
18 Oct 2020   38  
19 Oct 2020   32  
20 Oct 2020   42  
21 Oct 2020   43  
22 Oct 2020   37  
23 Oct 2020   27  
24 Oct 2020   36  
25 Oct 2020   34  
26 Oct 2020   51  
27 Oct 2020   45  
28 Oct 2020   31  
29 Oct 2020   44  
30 Oct 2020   36  
31 Oct 2020   37