สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2020   24  
2 Jan 2020   32  
3 Jan 2020   32  
4 Jan 2020   38  
5 Jan 2020   27  
6 Jan 2020   36  
7 Jan 2020   43  
8 Jan 2020   32  
9 Jan 2020   42  
10 Jan 2020   48  
11 Jan 2020   29  
12 Jan 2020   27  
13 Jan 2020   31  
14 Jan 2020   50  
15 Jan 2020   32  
16 Jan 2020   32  
17 Jan 2020   31  
18 Jan 2020   35  
19 Jan 2020   35  
20 Jan 2020   34  
21 Jan 2020   38  
22 Jan 2020   38  
23 Jan 2020   30  
24 Jan 2020   28  
25 Jan 2020   42  
26 Jan 2020   26  
27 Jan 2020   36  
28 Jan 2020   40  
29 Jan 2020   33  
30 Jan 2020   26  
31 Jan 2020   24