สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2019   15  
2 Sep 2019   12  
3 Sep 2019   26  
4 Sep 2019   19  
5 Sep 2019   22  
6 Sep 2019   24  
7 Sep 2019   22  
8 Sep 2019   21  
9 Sep 2019   17  
10 Sep 2019   36  
11 Sep 2019   20  
12 Sep 2019   14  
13 Sep 2019   24  
14 Sep 2019   26  
15 Sep 2019   22  
16 Sep 2019   16  
17 Sep 2019   20  
18 Sep 2019   22  
19 Sep 2019   19  
20 Sep 2019   16  
21 Sep 2019   21  
22 Sep 2019   24  
23 Sep 2019   28  
24 Sep 2019   44  
25 Sep 2019   34  
26 Sep 2019   18  
27 Sep 2019   21  
28 Sep 2019   29  
29 Sep 2019   29  
30 Sep 2019   21