สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2019   10  
2 Jun 2019   13  
3 Jun 2019   13  
4 Jun 2019   8  
5 Jun 2019   18  
6 Jun 2019   16  
7 Jun 2019   9  
8 Jun 2019   20  
9 Jun 2019   16  
10 Jun 2019   22  
11 Jun 2019   15  
12 Jun 2019   12  
13 Jun 2019   18  
14 Jun 2019   18  
15 Jun 2019   17  
16 Jun 2019   13  
17 Jun 2019   13  
18 Jun 2019   13  
19 Jun 2019   21  
20 Jun 2019   0  
21 Jun 2019   0  
22 Jun 2019   0  
23 Jun 2019   0  
24 Jun 2019   0  
25 Jun 2019   4  
26 Jun 2019   29  
27 Jun 2019   13  
28 Jun 2019   20  
29 Jun 2019   8  
30 Jun 2019   9