สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2019   21  
2 May 2019   22  
3 May 2019   17  
4 May 2019   25  
5 May 2019   24  
6 May 2019   16  
7 May 2019   15  
8 May 2019   27  
9 May 2019   24  
10 May 2019   17  
11 May 2019   13  
12 May 2019   14  
13 May 2019   16  
14 May 2019   23  
15 May 2019   25  
16 May 2019   8  
17 May 2019   19  
18 May 2019   13  
19 May 2019   10  
20 May 2019   16  
21 May 2019   34  
22 May 2019   15  
23 May 2019   19  
24 May 2019   17  
25 May 2019   14  
26 May 2019   14  
27 May 2019   19  
28 May 2019   22  
29 May 2019   17  
30 May 2019   17  
31 May 2019   14