สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2019   15  
2 Apr 2019   16  
3 Apr 2019   20  
4 Apr 2019   16  
5 Apr 2019   19  
6 Apr 2019   16  
7 Apr 2019   19  
8 Apr 2019   16  
9 Apr 2019   17  
10 Apr 2019   21  
11 Apr 2019   12  
12 Apr 2019   14  
13 Apr 2019   21  
14 Apr 2019   16  
15 Apr 2019   16  
16 Apr 2019   15  
17 Apr 2019   20  
18 Apr 2019   14  
19 Apr 2019   16  
20 Apr 2019   17  
21 Apr 2019   14  
22 Apr 2019   27  
23 Apr 2019   24  
24 Apr 2019   29  
25 Apr 2019   21  
26 Apr 2019   17  
27 Apr 2019   14  
28 Apr 2019   18  
29 Apr 2019   23  
30 Apr 2019   23