สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2019   14  
2 Mar 2019   23  
3 Mar 2019   9  
4 Mar 2019   17  
5 Mar 2019   22  
6 Mar 2019   14  
7 Mar 2019   13  
8 Mar 2019   13  
9 Mar 2019   9  
10 Mar 2019   20  
11 Mar 2019   13  
12 Mar 2019   14  
13 Mar 2019   13  
14 Mar 2019   19  
15 Mar 2019   12  
16 Mar 2019   23  
17 Mar 2019   11  
18 Mar 2019   14  
19 Mar 2019   19  
20 Mar 2019   21  
21 Mar 2019   4  
22 Mar 2019   0  
23 Mar 2019   0  
24 Mar 2019   0  
25 Mar 2019   0  
26 Mar 2019   0  
27 Mar 2019   0  
28 Mar 2019   0  
29 Mar 2019   0  
30 Mar 2019   0  
31 Mar 2019   0