สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2019   18  
2 Oct 2019   26  
3 Oct 2019   29  
4 Oct 2019   35  
5 Oct 2019   30  
6 Oct 2019   35  
7 Oct 2019   29  
8 Oct 2019   41  
9 Oct 2019   34  
10 Oct 2019   30  
11 Oct 2019   35  
12 Oct 2019   29  
13 Oct 2019   30  
14 Oct 2019   28  
15 Oct 2019   37  
16 Oct 2019   26  
17 Oct 2019   36  
18 Oct 2019   34  
19 Oct 2019   23  
20 Oct 2019   22  
21 Oct 2019   24  
22 Oct 2019   29  
23 Oct 2019   28  
24 Oct 2019   31  
25 Oct 2019   30  
26 Oct 2019   22  
27 Oct 2019   23  
28 Oct 2019   35  
29 Oct 2019   38  
30 Oct 2019   39  
31 Oct 2019   29