สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2019   14  
2 Jan 2019   45  
3 Jan 2019   65  
4 Jan 2019   57  
5 Jan 2019   73  
6 Jan 2019   58  
7 Jan 2019   44  
8 Jan 2019   42  
9 Jan 2019   66  
10 Jan 2019   57  
11 Jan 2019   53  
12 Jan 2019   59  
13 Jan 2019   60  
14 Jan 2019   62  
15 Jan 2019   58  
16 Jan 2019   62  
17 Jan 2019   62  
18 Jan 2019   60  
19 Jan 2019   60  
20 Jan 2019   59  
21 Jan 2019   69  
22 Jan 2019   66  
23 Jan 2019   82  
24 Jan 2019   61  
25 Jan 2019   65  
26 Jan 2019   70  
27 Jan 2019   67  
28 Jan 2019   78  
29 Jan 2019   28  
30 Jan 2019   11  
31 Jan 2019   21