สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2018   14  
2 Sep 2018   18  
3 Sep 2018   56  
4 Sep 2018   37  
5 Sep 2018   17  
6 Sep 2018   18  
7 Sep 2018   34  
8 Sep 2018   12  
9 Sep 2018   22  
10 Sep 2018   31  
11 Sep 2018   44  
12 Sep 2018   30  
13 Sep 2018   31  
14 Sep 2018   35  
15 Sep 2018   42  
16 Sep 2018   20  
17 Sep 2018   21  
18 Sep 2018   14  
19 Sep 2018   22  
20 Sep 2018   32  
21 Sep 2018   27  
22 Sep 2018   23  
23 Sep 2018   20  
24 Sep 2018   25  
25 Sep 2018   12  
26 Sep 2018   15  
27 Sep 2018   18  
28 Sep 2018   30  
29 Sep 2018   24  
30 Sep 2018   15