สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2018   8  
2 Jul 2018   18  
3 Jul 2018   11  
4 Jul 2018   14  
5 Jul 2018   17  
6 Jul 2018   20  
7 Jul 2018   12  
8 Jul 2018   16  
9 Jul 2018   13  
10 Jul 2018   11  
11 Jul 2018   14  
12 Jul 2018   15  
13 Jul 2018   17  
14 Jul 2018   11  
15 Jul 2018   7  
16 Jul 2018   23  
17 Jul 2018   15  
18 Jul 2018   20  
19 Jul 2018   7  
20 Jul 2018   18  
21 Jul 2018   26  
22 Jul 2018   39  
23 Jul 2018   27  
24 Jul 2018   16  
25 Jul 2018   16  
26 Jul 2018   22  
27 Jul 2018   17  
28 Jul 2018   23  
29 Jul 2018   6  
30 Jul 2018   13  
31 Jul 2018   17