สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2018   11  
2 Jun 2018   4  
3 Jun 2018   11  
4 Jun 2018   11  
5 Jun 2018   13  
6 Jun 2018   16  
7 Jun 2018   18  
8 Jun 2018   14  
9 Jun 2018   10  
10 Jun 2018   10  
11 Jun 2018   18  
12 Jun 2018   7  
13 Jun 2018   11  
14 Jun 2018   17  
15 Jun 2018   10  
16 Jun 2018   10  
17 Jun 2018   13  
18 Jun 2018   21  
19 Jun 2018   14  
20 Jun 2018   16  
21 Jun 2018   20  
22 Jun 2018   11  
23 Jun 2018   11  
24 Jun 2018   21  
25 Jun 2018   18  
26 Jun 2018   15  
27 Jun 2018   15  
28 Jun 2018   14  
29 Jun 2018   18  
30 Jun 2018   17