สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2018   18  
2 May 2018   16  
3 May 2018   11  
4 May 2018   12  
5 May 2018   11  
6 May 2018   11  
7 May 2018   10  
8 May 2018   13  
9 May 2018   14  
10 May 2018   16  
11 May 2018   18  
12 May 2018   11  
13 May 2018   11  
14 May 2018   8  
15 May 2018   14  
16 May 2018   28  
17 May 2018   33  
18 May 2018   8  
19 May 2018   15  
20 May 2018   11  
21 May 2018   19  
22 May 2018   25  
23 May 2018   12  
24 May 2018   14  
25 May 2018   13  
26 May 2018   12  
27 May 2018   11  
28 May 2018   11  
29 May 2018   15  
30 May 2018   23  
31 May 2018   12