สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2018   25  
2 Dec 2018   27  
3 Dec 2018   27  
4 Dec 2018   31  
5 Dec 2018   30  
6 Dec 2018   18  
7 Dec 2018   27  
8 Dec 2018   24  
9 Dec 2018   11  
10 Dec 2018   12  
11 Dec 2018   16  
12 Dec 2018   17  
13 Dec 2018   14  
14 Dec 2018   24  
15 Dec 2018   24  
16 Dec 2018   26  
17 Dec 2018   49  
18 Dec 2018   51  
19 Dec 2018   50  
20 Dec 2018   48  
21 Dec 2018   41  
22 Dec 2018   37  
23 Dec 2018   34  
24 Dec 2018   37  
25 Dec 2018   41  
26 Dec 2018   38  
27 Dec 2018   35  
28 Dec 2018   56  
29 Dec 2018   59  
30 Dec 2018   59  
31 Dec 2018   31