สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2019   14  
2 Jan 2019   45  
3 Jan 2019   65  
4 Jan 2019   57  
5 Jan 2019   73  
6 Jan 2019   58  
7 Jan 2019   44  
8 Jan 2019   42  
9 Jan 2019   66  
10 Jan 2019   57  
11 Jan 2019   53  
12 Jan 2019   59  
13 Jan 2019   60  
14 Jan 2019   62  
15 Jan 2019   58  
16 Jan 2019   62  
17 Jan 2019   62  
18 Jan 2019   60  
19 Jan 2019   59  
20 Jan 2019   0  
21 Jan 2019   0  
22 Jan 2019   0  
23 Jan 2019   0  
24 Jan 2019   0  
25 Jan 2019   0  
26 Jan 2019   0  
27 Jan 2019   0  
28 Jan 2019   0  
29 Jan 2019   0  
30 Jan 2019   0  
31 Jan 2019   0